Pálení čarodějnic

Všem na vědomost se dává, že dne třicátého v měsíci dubnu byla v Těšanech upálena čarodějnice a arcilotryně Zelená na výstrahu všem ženštinám, které své pověsti nedbají a řemeslo čarodějnické provozují. S radostí jsme zaznamenali, že pochybné postavy, které se k jejímu upálení sešly a které by bylo lze též označiti jako čarodějnice se svého řemesla zřekly a nadále vystupují jako příkladné manželky a občanky.

Vzorní obyvatelé obce, kteří byli zlotřilou magií pohoršeni, někteří dokonce úrazu došli, děkují tímto obci Těšany, že se zasadila o jejich práva. Rovněž tak děkují sboru dobrovolných hasičů, který k důkladnému upálení ježibaby zbudoval hranici a na průběh a bezpečí všech bezúhonných dohlížel. Na stanovištích pak udatní hasiči drobotinu trénovali v odolnosti, přesnosti oka a dobré tělesné zdatnosti, která jim pomůže čarodějné úklady překonati. Rodinné centrum NA MYŠÁKU též přispělo svými znalostmi odhalování čarodějných kejklů a písklata v rozpoznání čarodějných triků školilo.

Zvláště děkujeme skupině Mrak, která úspěšné upálení vznešenými písněmi oslavila, řeznickému mistru panu Spurnému, jenž špekáčky zajistil a k příjemnému večeru tak přispěl, paní Franklové, slovutné zahradnici, ana byliny léčivé k rozpoznávání věnovala a všem, kdo se podíleli na přípravě a ostatním sloužili k potěše ducha a milou společností.

počestní občané věhlasné obce Těšany