Ohlédnutí za projektem NNO Slavkovské bojiště v přírodě

Naše rodinné centrum se spolu s dalšími šesti organizacemi pro mládež na území MAS Slavkovské bojiště, z.s. zapojilo do bezmála tříletého projektu NNO Slavkovské bojiště v přírodě, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016580

Co nám to přineslo a jak jsme se v projektu popasovali s nástrahami? Začali jsme 1.9.2020 s nadšením a elánem, zřídili jsme bezplatný kroužek robotiky, montessori workshop, taneční dílnu světových pohybových kreací. A pak jsme velmi rychle zjistili, že tudy cesta nevede, protože COVID. Kdybychom neměli povinnost nabídnout za ti roky ři kroužky, uspořádat šest projektových dní a vést tandemovou aktivitu s dětmi (v našem případě herničky a dílničky), možná bychom zalezli za pec a čekali, až se nepřízeň osudu přežene. A byla by to škoda, protože děti by se doma nudily.

Tak jsme odložili myšlenku kroužků na příhodnější moment a pustili jsme se do plánování bezkontaktních stezek, vycházek, šifrovacích úkolů. Abychom splnily aspoň projektové dny, které šlo dělat i „na bezpečnou vzdálenost“. Na konec omezení jsme čekali jako na smilování a vybavili jsme se plackovačkou, pletacími a háčkovacími jehlicemi, keramickou hlínou, spoooustou barevných papírů, třpytivých lepidel a flitrů. A jak to jen trošku šlo, hned jsme děti vytáhly do herny. A do keramické dílny. A ven. Ke společnému táboráku, na cestopisnou přednášku, do kroužku pro šikovné ruce.

A s 30.6.2023, kdy projekt skončil, jsme chytřejší o spoustu zkušeností, jsem rádi, že jsme nezlenivěli, i když se k tomu COVID vyloženě nabízel, a jsme vybavení dovednostmi, abychom dětem nabízeli pestrou škálu různých činností. Našli jsme nové parťáky mezi svými sousedy i přespolními a jsme rádi, že jsme se mohli podílet na užitečném projektu s dalšími neziskovkami, se kterými jsme se vzájemně inspirovali.

Projekt „NNO Slavkovské bojiště v přírodě“

Asi jste si už všimli, že na Myšáku je teď nějak rušno…spouštíme totiž plejádu aktivit z našeho nového projektu, který vznikl ve spolupráci s MAS Slavkovské bojiště, jehož cílem je zvyšování kvality neformálního vzdělávání. Jde o projekt z Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy hrazený z Evropských strukturálních a investičních fondů „NNO Slavkovské bojiště v přírodě“.Co od něj můžete čekat?* Zahájíme tandemovou výuku např. v keramice a zpívánkách* Otevřeme badatelský klub – robotiku* Zorganizujeme několik zajimavých projektových dnů (jeden už je za námi)Věříme, že se Vám naše akce budou líbit a i přes přemnoženost akcí v Těšanech využijete této jedinečné možnosti a podpoříte (děti) nás svou účastí!