Vynášení Moreny a vítání jara

Morena si letos dává načas. I když jsme ji 29.3. s velkou parádou a početným doprovodem vynesli ze vsi, zima pořád ne a ne odplavat. Ale nevzdáváme se naděje, jaro musí přijít. Děti mu zazpívaly písničky, ozdobily si březové větvičky a Morenu hodily do potoka, ať si plave do chladnějších krajin.

Letošní vynášení Moreny se konalo v rámci orelské akce Otloukej se, píšťaličko na kovárně. Z kovárny jsme odcházeli s Morénou hrdě v čele průvodu, zpátky jsme se vraceli už bez ní, zato opentlení barevnými stužkami. Dospělí na kovárně obdivovali výstavu krojů paní Marie Horákové, děti si nazdobily vlastní velikonoční perníčky. Poslední záchvěvy zimy jsme zapili teplou medovinou.

Na akci Otloukej se, píšťaličko, se podílelo i Technické muzeum v Brně. Vděčíme mu za hojnou účast „přespolních“ a zvídavé otázky: „Kam ji poneseme? Bude to daleko?“ „A ona vážně odplave?“ „A pak už se budeme moct koupat?“ „A až zase bude zima, tak se ten sněhulák zase vrátí?“

Snad bychom se i těšili na vynášení Morény zase napřesrok, ale teď se víc chceme radovat z léta a akcí, které budeme moct pořádat venku. A až „ten sněhulák“ připlave, začneme se těšit na vítání jara.

Ani pestré stužky a barevná vajíčka jí nevrátí barvu do bledých tváří.

Když je potřeba odnést celou dlouhou zimu, musí se zavolat ti největší siláci.

foto_1252 foto_1253 foto_1254 foto_1255

Vítání jara na Myšáku!

Přijďte s dětmi v neděli 29. 3. 2015 v 15:30 rozloučit se zimou a přivítat jaro!

Sejdeme se v Těšanech u KOVÁRNY, kde si děti dozdobí Morénu vyfouklými vajíčky. Písničkami a říkadly přivoláme jaro a Morénu – zimu odneseme za Těšany. Jaro přivítáme ozdobením březové větvičky barevnými mašličkami.

Tato akce proběhne společně s akcí „Otloukej se píšťaličko“ pořádané Jednotou Orel Těšany
ve spolupráci s Technickým muzeem Brno

Vítání jara 2015.pdf