Obnovujeme kroužek Zpívánek

Po 4 letech se na Myšáku bude opět zpívat:-) Budeme se těšit jak nám na konci roku na Minibesídce zazpívají tyto malé dětičky nějaké pěkné písničky. Kapacita je již naplněna. Bohužel se tento kroužek nedá dělat ve velkém množství dětí, i prostory tomu neodpovídají. Tak se těšíme každé pondělí!

PONDĚLÍ

Ukončená Zpívánek – Minibesídka-Ohlédnutí

Pokud jste minulý čtvrtek zaslechli dětský zpěv, slyšeli jste dobře. Nejmenší zpěváčci měli „Na Myšáku“ minibesídku, na kterou od února cvičili pravidelným setkáváním při Zpívánkách. Předškolní děti ve věku 2-6 let chtěly svým rodičům a známým předvést, co se těch za pár měsíců naučily. Všech 10 dětí, které na Zpívánky chodí, vystoupilo na zahrádce RC na Myšáku s šesti písněmi, které doprovázely hrou na doprovodné hudební nástroje. Děti se překonaly a velice překvapili, protože byly opravdu moc šikovné. Vystoupení bylo moc milé, nestrojené, prostě děti byly své. Poprvé si taky každý zazpíval své sólo. Poté následovalo malé pohoštění a děti si mohly zaslouženě pohrát na písku a při míčových hrách. Věříme, že tento nový „kroužek Zpívánky“ bude i po prázdninách úspěšně pokračovat a že se k nám přidají další zpěváčci!Přijďte taky mezi nás. Informace budou včas na plakátech i webu.     Petra Vymazalová

PS: O prázdninách si se zpívánkami dáváme pauzu.

IMG_8155

IMG_8183

IMG_8204

IMG_8206

IMG_8225

photovisi-download (1)

Zpěváčci se začínají projevovat:-)

Náš malý kroužek Zpívánky stále funguje, setkáváme se pravidelně každý čtvrtek od 16:00 do 17:00. Ostych počátečních hodin z dětí spadl, a jelikož i doma s rodiči děti poslouchají a zpívají písničky ze zpívánek, staly se z nich již velcí zpěváčci. Již jsme se naučili spoustu nových písniček. Dokonce jsme byli připraveni na svoje první malé vystoupení, které mělo proběhnout v rámci Vítání jara- Vynášení Moreny. Většina sborečku ale onemocněla, a tak jsme odložili svoji premiéru na příště. Možná to je dobře, alespoň to ještě dopilujeme. Děti jsou moc šikovné, baví je dechová cvičení a cvičíme také rytmus pomocí nástrojů, který nám už taky jde lépe. Tancujeme při rádiu, ale zpíváme i jen tak při doprovodu nástrojů.

Klidně se však k nám můžete přidat i teď. Přijďte za námi. Jen ve čtvrtek 2.4. jsme si udělali prázdniny.

Které máme nové píšničky, o které jste došli?

26.2. –SLONÍK TONÍK 5.3.-Ztratil kos píšťalku 12.3.-Rybička maličká 19.3.2015-Čížečku čížečku